Industrial Energy

Industrial Energy
1. Consultanta energie1. Intocmire Studii de Solutie pentru racordare la RED - aparținȋnd Industrial Energy sau la RED apartinand altor operatori de distributie.
2. Intocmire Fişă de soluție pentru racordare la RED - aparținȋnd Industrial Energy
3. Intocmire Caiete de sarcini şi/sau Fişe Tehnice pentru achiziție echipamente elecrice de IT/MT/JT destinate posturilor de transformasre stațiilor de transformare sau conexiune şi centralelor electrice.
4. Intocmire Temă de proiectare pentru partea electrică a posturilor de transformare, a stațiilor de transformare sau conexiune şi a centralelor electrice de IT/MT/JT
5. Intocmire proiecte pentru partea electrică a posturilor de transformare, a stațiilor de transformare sau conexiune şi a centralelor electrice de IT/MT/JT
6. Intocmire documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire aferentă posturilor de transformare, rețelelor electrice de tip LEA sau LEC/LES si stațiilor de distribuție de MT/JT destinată utilizatorilor racordați la RED - aparținȋnd Industrial Energy sau la RED apartinand altor operatori de distributie.
7. Avizare Cerere de Racordare la RED aparținȋnd Industrial Energy, intocmita de un utilizator direct sau prin consultant.
8. Avizare documentație tehnică de execuție pentru echipamente de racordare , ȋntocmită de terți, pentru un utilizator ce urmează să se conecteze la RED - aparținȋnd Industrial Energy
9. Coordonare sau acordare directa de asistență tehnică pe şantiere de obiective energetice.