Industrial Energy

Industrial Energy


MENTENANTA PREVENTIVA NON-INVAZIVA a echipamentelor electrice

Camerele de termoviziune permit o evaluare a stării termice a sistemelor electrice de tensiune joasă, medie si înaltă. Camerele de termoviziune ajută la o recunoastere timpurie a componentelor defecte, astfel încât pot fi luate măsurile preventive necesare. Astfel este redus la minim riscul de avarii sau de incendiu  si este evitată accidentarea personalului de exploatare si oprirea productiei.

Printre cele mai sensibile puncte sunt conexiunile, care pot fi compromise prin slăbirea contactului, ruperea partialǎ a conductoarelor, coroziune sau orice alt defect care provoacǎ cresterea pierderilor prin circulatia fluxului de curent in zonele conductoare cu rezistentǎ electricǎ crescutǎ, de aici rezultând puncte supraîncǎlzite sau fierbinti.

Imagini
Utilizarea termografiei prezintă avantaje:
• permite măsurarea temperaturii de la distanta, fără contact direct - metoda non-invazivǎ
• nu influentează in nici un fel materialul, obiectul sau procesul investigat - metoda non-distructivǎ
• poate fi repetata ori de cate ori este nevoie investigarea se face rapid si eficient fără a fi necesara scoaterea din exploatare a echipamentului respectiv
• defectele sunt depistate intr-o faza incipienta, cu mult timp înainte de a se manifesta prin producerea unor avarii.
La diverse tipuri de echipamente putem depista:
• conexiuni electrice slăbite sau deteriorate
• defecte interne la trecerile izolate ale bornelor transformatoarelor si deficiente la sistemele de răcire ale acestora
• circuite supraîncălzite (în suprasarcinǎ sau subdimensionate)
• circuite dezechilibrate
• defecte de izolatie cu puneri la pǎmînt
• încălziri datorate fenomenului de inductie
• alte defectiuni care se manifesta prin modificarea regimului termic
Raportul scris al inspectie in infrarosu va cuprinde:
• lista defectelor depistate
• rapoarte individuale de defect
• termograma in infrarosu
• imagine vizibila
• localizare
• temperaturi în zonele de referinta si de defect
• recomandări