Industrial Energy Distributie

energie electrica

Cine suntem?

INDUSTRIAL ENERGY S.A. provine din divizarea partiala si simetrica a societatii ROMENERGO S.A., respectiv prin separarea pe segmente a activitatilor acesteia.

INDUSTRIAL ENERGY S.A. a preluat in integralitate gestiunea si implicit drepturile si obligatiile portofoliului de activitati ce tin de sectorul energetic: furnizare, distributie de energie, service echipamente energetice, servicii de mentenanta si interventii instalatii consumatori.

Misiunea noastra

Activitatea de distributie de energie electrica a societatii se desfasoara in prezent pe platforma industriala IMGB si in zona Floresca, iar in perspectiva apropiata se vor desfasura activitati de distributie si pe platforma industriala Republica

Platforma industriala IMGB reprezinta principala zona de distributie de energie electrica, unde prin desfiintarea fostei uzine IMGB au luat fiinta peste 50 de noi entitati.

Certificari

INDUSTRIAL ENERGY S.A. a adoptat sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-responsabilitate socială flexibilă, care respectă cerinţele standardelor de referinţă ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007.

MANAGEMENTUL CALITATII

CERTIFICAT ISO 9001

MANAGEMENTUL MEDIULUI

CERTIFICAT ISO 14001

MANAGEMENTUL SANATATII & SECURITATII OCUPATIONALE

CERTIFICAT OHSAS 18001

Scroll to Top