Industrial Energy

Industrial Energy


Slide 1 jFlow Plus INDUSTRIAL ENERGY
energie electrica
Slide 2 jFlow Plus INDUSTRIAL ENERGY
energie electrica
Slide 3 jFlow Plus INDUSTRIAL ENERGY
energie electrica

Cine suntem

INDUSTRIAL ENERGY S.A. provine din divizarea partiala si simetrica a societatii ROMENERGO S.A., respectiv prin separarea pe segmente a activitatilor acesteia. INDUSTRIAL ENERGY S.A. a preluat in integralitate gestiunea si implicit drepturile si obligatiile portofoliului de activitati ce tin de sectorul energetic: furnizare, distributie de energie, service echipamente energetice, servicii de mentenanta si interventii instalatii consumatori.Audit Energetic

Ce facem

Activitatea de distributie de energie electrica a societatii se desfasoara in prezent pe platforma industriala IMGB si in zona Floresca, iar in perspectiva apropiata se vor desfasura activitati de distributie si pe platforma industriala Republica. Platforma industriala IMGB reprezinta principala zona de distributie de energie electrica, unde prin desfiintarea fostei uzine IMGB au luat fiinta peste 50 de noi entitati.
AUTORITATI. PIATA DE ENERGIE. OPERATORUL NATIONAL DE TRANSPORT SI SISTEM.  • ANRE

    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - are ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. In scopul asigurarii exercitarii in teritoriu a competentelor sale, ANRE are in structura oficii teritoriale fara personalitate juridica.

  • OPCOM

    Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale "OPCOM" S.A. îndeplineşte rolul de administrator al pieţei de energie electrică, furnizând un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în cadrul pieţei angro de energie electrică și desfasoară activitaţi de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale, în conditii de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.

  • TRANSELECTRICA

    Este operatorul de transport si de sistem din Romania, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania.Administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale si de Rasarit, ca membru al ENTSO-E (Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica). Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National (SEN).